Betingelser

Sidst revideret d. 7. april 2014

Dette er en bindende kontrakt mellem dig og

Woolspire ApS
Trelleborggade 5
DK-2150 Nordhavn
CVR: 35 51 90 84
E-mail: contact@woolspire.com

Indholdsfortegnelse
1. Priser
2. Bestilling
3. Ordrebekræftelsen
4. Betaling
5. Levering mm.
6. Ejerskab over varen
7. Reklamations- & Fortrydelsesret
             a. Reklamationsret
             b. Fortrydelsesret
8. Udenlandske kunder
9. Persondata
10. Værneting & Lovvalg

11. Alt om håndarbejde abonnement

1. Priser
Priserne, der refereres til på hjemmesiden (og associerede hjemmesider), er inklusive dansk moms, men eksklusive forsendelsesomkostninger. Oplysning af det fulde beløb, der skal betales inklusiv forsendelsesomkostninger, fremgår af din bestilling (”Bestilling”), inden betalingen gennemføres. 

2. Bestilling
Når du har valgt den vare, du ønsker at købe, bedes du udfylde dine personlige oplysninger som navn, adresse og betalingsoplysninger. Når dette er gjort, modtager du en bekræftelsesmail. Bemærk venligst, at bekræftelsesmailen ikke er en accept af bestillingen. Woolspire accepterer først bestillingen, (når betalingen er godkendt, og varen er registreret på vores lager) ved at sende dig en ordrebekræftelse (”Ordrebekræftelse”), der bekræfter, at varen er ekspederet. Er varen ikke på lager, må Woolspire tilbyde dig information om lignende alternative varer. 

3. Ordrebekræftelsen
Læs venligst ordrebekræftelsen igennem for eventuelle uoverensstemmelser med bestillingen både i forhold til antal, produkttype, pris etc. Hvis du finder uoverensstemmelser eller afvigelser mellem bestillingen og ordrebekræftelsen, skal du straks underrette Woolspire.

4. Betaling
For at kunne handle på Woolspires hjemmeside skal man være fyldt 18 år, være myndig og besidde den fornødne habilitet til juridisk at indgå en bindende kontrakt og handle i egenskab af egen private person (og ikke på vegne af en juridisk person). 

Woolspire accepterer betaling med Dankort, eDankort, Visa, Visa Electron, Mastercard, JCB og American Express.
Woolspire trækker ikke beløbet fra betalingskortet, før varen er blevet ekspederet. Woolspire kan afvise en bestilling, hvis betalingen via betalingskortet afvises.

5. Levering mm.
Levering sker til den adresse, der er anført i ordrebekræftelsen. Vi tilbyder forskellige leveringsmetoder. Du vælger selv, hvilken leveringsmetode du ønsker at benytte ved bestillingen af varer.

Leveringstiden afhænger af den valgte leveringsmetode og vil fremgå af ordrebekræftelsen. Hvis der er bestilt mere end én vare, forbeholder Woolspire sig retten til at sende varerne i separate partier.

6. Ejerskab over varen
Ejerskabet over varen vil først overgå til dig, når Woolspire har modtaget fuld betaling for alle skyldige beløb i forbindelse med købet.

7. Reklamations- og fortrydelsesret
Reklamationsret omhandler tilfælde, hvor der er noget galt med den vare, du har købt. Den kan fx være gået i stykker eller på anden måde være defekt eller mangelfuld. Din fortrydelsesret er en særlig ret, du har ved e-handel, hvor du kan fortryde dit køb, selvom varen ikke fejler noget (se afsnit 7.b nedenfor).

a. Reklamationsret v. defekte eller mangelfulde varer
Købelovens mangelsregler finder anvendelse på dette køb. Det betyder bl.a., at du har to års reklamationsret over fejl og mangler ved varen, der var tilstede ved levering af varen, og som ikke skyldes fx fejlagtig brug eller håndtering af varen. Fristen løber fra den dag, du modtager varen.

Når du modtager varen, skal du undersøge, om den er i overensstemmende med bestillingen, om den er blevet beskadiget under transporten, eller om den er defekt. Hvis varen ikke er overensstemmende med bestillingen, er blevet beskadiget under transporten eller er defekt, skal du øjeblikkeligt underrette Woolspire.

Enhver henvendelse om reklamation skal ske skriftligt via mail til contact@woolspire.com. Woolspire bærer omkostningerne for returnering af varen og vil refundere eller udskifte den defekte vare. Hvis varen viser sig ikke at være defekt, skal du betale returfragten for det returnerede produkt.

Når du returnerer en vare, bedes du venligst:

Vedlægge kvittering for købet.
Returnere varen i dens originale emballage.
Gemme postkvitteringen som bevis for, at varen er blevet afsendt.

b. Fortrydelsesret
Når du handler på nettet, kan du fortryde dit køb og returnere varen til Woolspire indtil 30 dage efter modtagelsen af varen. Vi refunderer det fulde beløb, du har betalt for varen. Du skal dog selv betale for returfragten. Fortrydelsesfristen udløber 30 dage efter den dag, du har modtaget varen.

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele Woolspire, at du ønsker at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (fx ved postbesørget brev, fax eller email). Dette skal ske til:

Woolspire ApS
Trelleborggade 5

DK-2150 Nordhavn

CVR: 35 51 90 84

Eller

E-mail: contact@woolspire.com

Du kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk. Standardfortrydelsesformular.pdf

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender meddelelsen om, at du vil fortryde dit køb, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse
Hvis du benytter dig af din fortrydelsesret, refunderer vi din betaling. Beløbet vil blive refunderet senest 30 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelse om, at du vil fortryde denne aftale. Vi gennemfører tilbagebetalingen med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved dit køb. Hvis du har betalt med et almindeligt betalingskort, bliver beløbet refunderet til din konto. Hvis du har betalt med VISA Electron, Nordea SOLO eller Danske bank via netbank, bedes du oplyse dit konto- og registreringsnummer, så Woolspire kan tilbageføre beløbet.

Der pålægges ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Husk at gemme din kvittering for, at du har returneret varerne. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne.

Du skal returnere varerne eller aflevere dem til Woolspire på adressen:

Pakkecenter Nord // Att: Woolspire lager
Maltvej, 7
DK-9700 Brønderslev

Returnering skal ske uden unødig forsinkelse og senest 30 dage fra den dato, hvor du har informeret os om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 30 dage. Du skal selv betale udgifterne til at returnere varerne. Du hæfter for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

8. Udenlandske kunder
Bemærk venligst, at den angivne fragtpris ikke nødvendigvis er retningsgivende for forsendelse til udlandet. Udenlandske kunder, der betaler med kreditkort, må i nogle tilfælde forvente en forsinket svarfrist i forhold til den i systemet beregnede. Som international kunde vil du modtage en e-mail om proceduren. 

9. Persondata
Hvis du ønsker at handle på hjemmesiden eller associerede hjemmesider, vil Woolspire anmode om de oplysninger, der er nødvendige for, at betaling og levering af varer kan gennemføres. Uden disse informationer kan der ikke leveres varer til dig.

Bemærk venligst, at når Woolspire overfører fortrolige oplysninger (fx betalingskortnumre) for at gennemføre et køb gennem hjemmesiden, er oplysningerne beskyttet af kryptering og sikkerhedssystemet SSL (Secure Socket Layer). Woolspire gemmer ikke dine betalingskortoplysninger eller leveringsinformationer, medmindre du specifikt giver dit samtykke hertil.

10. Værneting & lovvalg
Denne aftale skal fortolkes ud fra dansk ret.

Enhver tvist skal søges løst i mindelighed mellem parterne. Hvis dette ikke er muligt, skal sagen indbringes for Københavns Byret.

11. Når du køber dette tilbud af Alt om Håndarbejde, accepterer du samtidig disse vilkår og betingelser:

Sådan fungerer dit abonnement:

a. Som abonnent får du tilsendt bladet på udgivelsesdagen. Abonnementstilbuddene gælder ikke i Grønland, i udlandet eller på Færøerne. Der tages forbehold for pris-, moms- og portoændringer samt ændringer af abonnementsbetingelserne.

b. Dit abonnement løber, indtil det opsiges. Efter introduktionstilbuddet starter en ny betalingsperiode på minimum tre magasiner.

c. Ønsker du at stoppe dit abonnement, skal din opsigelse være os i hænde senest på sidste indbetalingsdag. Sker opsigelsen senere, vil den først have virkning efter næste levering. Introduktionstilbud kan ikke opsiges.

d. Returnering af blade eller nægtet modtagelse af blade overfor posten fritager ikke for betaling af allerede udsendte blade. Bemærk: Opsigelse af abonnement skal ske skriftligt via brev eller ved telefonisk henvendelse til kundeservice.

e. Afbrydes et abonnement med skyldig saldo, fremsendes en slutafregning tillagt kr. 99,00 i administrationsgebyr.

Betaling af abonnement:

f. Betaling bedes ske senest på den sidste indbetalingsdato.

g. Hvis der på dit girokort er medtaget et beløb, som du allerede har indbetalt, bedes du alligevel indbetale hele beløbet.

h. Vi holder automatisk styr på dine indbetalinger og fratrækker derfor et for meget indbetalt beløb på den næste opkrævning. Du vil aldrig komme til at betale for det samme blad to gange.

i. Ved evt. udsendelse af rykkerskrivelse vil der blive pålagt et rykkergebyr på kr. 100,00.

j. Fakturabeløbet er forfaldet til betaling på den på fakturaen angivne betalingsdato. Ved betaling senere end sidste rettidige betalingsdato betales gebyrer og morarenter fra forfaldsdagen i henhold til renteloven.

Jacobsen Publications Serviceinformation: Vi vil gerne yde dig så god en service som muligt. Derfor er der vigtigt, at vi altid har de rette oplysninger - det gælder navn, adresse, telefonnummer samt evt. e-mail adresse. Du kan selv sørge for at holde dine kontaktinformationer opdaterede via www.mitabonnement.dk, der er din personlige side. Her kan du se informationer om dit abonnement samt foretage de nødvendige ændringer. Alle informationer behandles hos os ved hjælp af avanceret teknologi og lagres hos Jacobsen Publications. Såfremt du ikke ønsker at modtage information om tilbud og nye tiltag fra selskaber under Jacobsen Publications, kan du kontakte os på telefonnummer 70 11 70 80.