God stil på Woolspire


Woolspire er en online social medieplatform, der tilbyder et bredt spektrum af ydelser, herunder forskellige kommunikationsværktøjer, fora, søgetjenester, mulighed for deling af personligt indhold, mønstre, vejledninger, videoer og andet materiale.

Vores mål er at gøre Woolspires Hjemmeside til et behageligt og fredeligt sted at være for alle.

Vær hensynsfuld, høflig og vis respekt. Dette betyder, at man behandler hinanden i Woolspire fællesskabet på en civiliseret, respektfuld og hensynsfuld måde – både online og offline. Woolspire ønsker, at alle føler sig godt tilpas. Udvis venligst hensynsfuldhed ved meningsudveksling med andre medlemmer.
Upload kun indhold der er dit. Dette betyder, at du respekterer andres ophavsret og andres ejendom. Stjæl ikke fotografier, videoer, tekster, kommentarer eller andet materielt indhold, som andre har skabt eller delt, for at bruge det som dit eget.
Skriv ikke kommentarer, der er stødende, truende, sjofle eller racistiske. Woolspire forbeholder sig ret til at fjerne stødende indhold og kommentarer, og dette kan resultere i, at din konto slettes.
Tag godt imod nye brugere! Woolspire elsker, når flere udvikler en passion for garn.
Giv støtte, feedback og kritik til de andre brugere på en hjælpsom og konstruktiv måde.

Du accepterer og lover, at du ikke vil bruge Hjemmesiden til andet formål end til eget privat brug, og at du ikke vil:

indsende, opslå, dele, fremvise, sende, transmittere eller på anden måde tilgængeliggøre materiale, mønster eller indhold, der er i strid med loven, stødende, truende, voldeligt, chikanerende, skadevoldende, injurierende, vulgært, uanstændigt, intimiderende af andre folks privatliv, hadefuldt, racistisk, diskriminerende eller på anden måde krænkende;
falskt påstå eller give et misvisende billede af dit tilknytningsforhold til en fysisk eller juridisk person;
indsende, opslå, dele, fremvise, sende, transmittere eller på anden måde tilgængeliggøre materiale, mønster eller indhold, som du ikke har tilladelse til at bruge, eller som krænker andres immaterielle rettigheder, ejendom, privatliv eller andre personlige rettigheder;
indsende, opslå, dele, fremvise, sende, transmittere eller på anden måde tilgængeliggøre materiale eller indhold, der indeholder softwarevirus eller anden kode, fil eller program, der er designet til at forstyrre, ødelægge eller begrænse funktionaliteten på nogen computer software eller hardware;
indsende, opslå, dele, fremvise, sende, transmittere eller på anden måde tilgængeliggøre materiale eller indhold, der støder eller udnytter mindreårige ved at udsætte dem for upassende indhold;

Nyd Woolspire! Skab, del, bliv inspireret og inspirer selv andre!

For at benytte Woolspire communitiet skal du acceptere og overholde nærværende retningslinjer.

Din woolspire konto
Brug af ydelserne på woolspire
Rettigheder og brug af indhold
Markedsføring & konkurrencer
Persondata og Cookie politik
Overdragelse
Begrænsning af ansvar og ansvarsfraskrivelser
Erstatning
Værneting & lovvalg

1. Din Woolspire-konto

For at få adgang til nogle af Hjemmesidens funktioner og visse elementer af Ydelserne, herunder deling af indlæg, skal du oprette en Woolspire-konto. Ved oprettelsen af din Woolspire-konto skal du oplyse nøjagtige, opdaterede og fuldstændige kontooplysninger.

Du er ansvarlig for hemmeligholdelsen af ethvert password tilknyttet enhver konto, som du benytter for at få adgang til Hjemmesiden, Ydelser og aktiviteter. Kontakt straks Woolspire på contact@woolspire.com, hvis du bemærker uautoriseret brug af din adgangskode, konto eller anden brud på sikkerheden.

Du er indforstået med og accepterer, at du er eneansvarlig (overfor Woolspire og andre) for den aktivitet, der finder sted gennem brug af din Woolspire-konto.

Du accepterer, at Woolspire må standse din brug af Ydelserne eller dele heraf herunder din Woolspire-konto, når som helst og af en hvilken som helst årsag uden varsel og uden at være ansvarlig eller forpligtet over for dig.

2. Brug af Ydelser

Ydelserne kan være gratis eller betalingspligtige. Du skal således være opmærksom på, at adgang til og brug af visse Ydelser på Hjemmesiden kan være betalingspligtige.

Du accepterer hermed, at dine aktiviteter på Hjemmesiden og enhver brug af Ydelser sker i overensstemmelse med

a) Nærværende aftale
b) Hjemmesidens handelsbetingelser og
c) Den til enhver tid gældende lov, bekendtgørelser eller generelt accepterede praksis, kutyme og retningslinjer.

Overtrædelse af afsnit (a)-(c) kan resultere i øjeblikkelig opsigelse af denne Aftale og gøre dig til genstand for retskrav og andre juridiske konsekvenser. 

I forbindelse med brug af visse Ydelser kan en tilmelding forinden være nødvendig. Herved registreres navn, e-mailadresse og/eller andre relevante informationer. Ved tilmeldingen indestår du for, at du er myndig og besidder de nødvendige rettigheder til at indgå til nærværende Aftale. Woolspire forbeholder sig retten til at gennemgå registreringer og til at acceptere eller afvise tilmeldinger. Du må ikke overføre eller tildele din registrering til nogen tredjepart.

Du er indforstået med, at du ved brug af Ydelserne giver dit samtykke til, at Woolspire indsamler og behandler dine persondata fra registreringen samt visse andre oplysninger om dig, som det er beskrevet i Woolspires persondatapolitik. Woolspire vil lejlighedsvist opdatere denne persondatapolitik med eller uden forudgående henvendelse til dig.

Mindreårige må kun benytte Ydelserne under tilsyn af en myndig person.

3. Rettigheder og brug af indhold

Du er indforstået med, at du alene er ansvarlig for indhold fremlagt, forevist eller delt af dig på Hjemmesiden. Hvis du deler, opslår eller indsender noget indhold garanterer du for, at du er den originale skaber af (indehaver af ophavsretten) til det værk, som du påstår, er dit eller er i besiddelse af fornødne tilladelser, og at du således ikke krænker tredjeparts immaterielle rettigheder.
Ydermere erklærer du hermed at kompensere Woolspire og holde Woolspire og samtlige dets medarbejdere skadesløse for eventuelle omkostninger, tab, ansvar, erstatning eller krav fra tredjepart, som følge af krænkelse af sådanne immaterielle rettigheder.

Woolspire kræver ikke ejerskab eller kontrol over indhold indsendt, opslået, frembragt, tilgængeliggjort eller delt af dig på eller igennem Hjemmesiden. Du eller retmæssige tredjepart bevarer alle rettigheder, patenter, varemærker og ophavsretten til alt indhold indsendt, forevist eller delt af dig på Hjemmesiden. Ved at indsende, forevise eller dele indhold på hjemmesiden giver du Woolspire og Woolspires koncernforbundne selskaber en ikke-eksklusiv og tidsubegrænset licens til brug af indholdet. Dette indebærer men er ikke begrænset til, at modificere, redigere, tilpasse, inkorporere dit indhold i andre værker, eller oversætte dit indhold til andre sprog i ethvert format eller medie kendt i dag, eller som senere udvikles. 

Du kan til enhver tid tilbagekalde din tilladelse til at offentliggøre og distribuere dit indhold. Har Woolspire afholdt udgifter til at bearbejde det indsendte, foreviste eller delte indhold f.eks. i form af at modificere, redigere, tilpasse, inkorporere indholdet i andre værker eller oversætte det, forstår og accepterer du, at den tidsubegrænsede ikke-eksklusive licens til at bruge, distribuere og viderebearbejde denne del af indholdet ikke kan tilbagekaldes.

Du alene har ansvaret for at beskytte og håndhæve eventuelle immaterielle rettigheder og andre rettigheder, som måtte følge af dit indhold. Woolspire har ingen forpligtelser til at beskytte eller håndhæve sådanne rettigheder på dine vegne.

Ethvert indhold, der præsenteres for dig som en del af tjenesten, kan være beskyttet af immaterielle rettigheder eller ene rettigheder tilhørende Woolspire eller 3. Part. Dette kan indebære begrænsninger i hvordan du må benytte indholdet. Det er til enhver tid dit eget ansvar at indhente og kunne dokumentere tilladelse til at bruge indhold fundet på Woolspires hjemmesider. 

4. Markedsføring og konkurrence

Du vil kun modtage nyhedsmails og andet markedsføringsmateriale fra Woolspire (pr. e-mail, almindelig post eller på anden vis), hvis du tilmelder dig sådanne nyhedsmails eller andet markedsføringsmateriale. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på Woolspire.dk’s forside eller i forbindelse med oprettelse af en konto.

Ønsker du ikke at modtage markedsføringsmateriale fra Woolspire, kan du altid framelde dette ved at skrive tilcontact@woolspire.com. Woolspire vil I så fald øjeblikkeligt ophøre med at sende sådant materiale.

Woolspire vil lejlighedsvist afholde konkurrencer på Woolspire.dk. Du skal være registreret bruger for at kunne deltage i disse konkurrencer. Regler i forbindelse med konkurrencer vil bliver offentliggjort på Hjemmesiden.

5. Persondata politik

Dette afsnit omhandler vores indsamling og behandling af oplysninger om brugerne af vores hjemmeside. Woolspire indsamler to typer oplysninger:

A. Oplysninger vi kan henføre til dig som person
B. Ikke-personlige oplysninger

Personlige oplysninger er enhver information om dig, der er egnet til at identificere dig som f. eks. dit navn, e-mailadresse, postadresse eller telefonnummer, og som ikke er offentlige tilgængelige. Ikke-personlige oplysninger er oplysninger, der ofte vil kunne spores tilbage til en computer (dens IP-adresse), men ikke til dig som person.

Du skal være opmærksom på, at du accepterer vores persondata- og cookie politik når du besøger Woolspires hjemmeside, community og blogs.

A. Personlige oplysninger

A.1. Hvilke oplysninger indsamles?

Woolspire indsamler aldrig personhenførbare oplysninger uden at du selv har givet os dem. Vi registrerer følgende informationer om dig, når du registrerer dig på Hjemmesiden:

Fulde navn
E-mailadresse

I forbindelse med e-handel på Woolspires hjemmeside er det som minimum nødvendigt at du oplyser

Navn
Adresse
E-mail adresse
Telefonnummer
Betalingskortoplysninger
Eventuel korrespondance med brugerne.

Se i øvrigt betingelser for e-handel hos Woolspire her. Derudover gemmer Woolspire eventuel kommunikationshistorik (såsom e-mails du har sendt til os).

A.3 Hvad bruger Woolspire personoplysningerne til?

Woolspire bruger dine personlige oplysninger til følgende formål:

Sikre din identitet ved f.eks. log in,
Identificere dine bidrag på communitiet,
Analyser og undersøgelser, der sker for at bevare, beskytte og forbedre vores ydelser,
Udvikle nye Ydelser
Opfylde brugernes efterspørgsler på produkter og Ydelser
Udsendelse af nyhedsbreve og markedsføring, betinget af dit udtrykkelige samtykke
Specialfremstillet indhold
Redegørelser og statistik

Woolspire gemmer kommunikationshistorik (såsom e-mails du har sendt til os) med henblik på at behandle forespørgsler, besvare henvendelser eller forbedre Ydelserne.


A.4 Hvem kan få adgang til mine personoplysninger?

Dine personlige oplysninger er sikre hos os. Woolspire deler, sælger eller udlåner ikke dine personlige oplysninger med andre personer eller virksomheder, medmindre en af følgende betingelser er opfyldt:

Vi har din tilladelse.
Det er nødvendigt for at overholde gældende lov, bekendtgørelse, anordning eller statslig efterspørgsel.
Det er nødvendigt for at opspore, forebygge, efterforske eller adressere bedrageri, trusler mod sikkerheden eller tekniske anliggender.
Det er nødvendigt af hensyn til beskyttelse af Woolspire eller Woolspire brugers rettigheder, ejendom eller sikkerhed,
Det er nødvendigt af hensyn til offentliges sikkerhed, sundhed eller orden.
Det er nødvendigt for at gennemføre en købsaftale, jf. betingelser for e-handel hos Woolspire her.


B. Ikke personlige oplysninger

Indsamling af ikke-personlige oplysninger sker primært ved hjælp af cookies. Woolspire modtager og gemmer bl.a. oplysninger på serverens log, herunder din IP adresse, web anmodningen samt cookies, der kan identificere din browser.

Woolspire bruger informationen fra cookies for at forbedre og målrette de tilbud og ydelser vi præsenterer dig for på hjemmesiden. Se mere om brugen af Cookies på Woolspires hjemmeside her.

C. Ændringer i denne privatlivspolitik

Woolspire forbeholder sig retten til – efter eget skøn – at ændre nærværende privatlivspolitik på et hvilket som helst tidspunkt og uden varsel.

D. Ændring eller sletning af dine kontooplysninger

Du kan til enhver tid anmode om at få oplyst hvilke personoplysninger Woolspire har indsamlet om dig. Du kan også til enhver tid ændre, rette, redigere eller slette din Woolspire-konto og anmode om sletning af samtlige personlige oplysninger.
Du kan anmode om at få oplyst hvilke persondata Woolspire har indsamlet samt begre sletning af din konto og persondata ved henvendelse til contact@woolspire.com.

6. Overdragelse

Brugeren kan ikke overdrage denne aftale og de indeholdte rettigheder og pligter til andre uden Woolspires eller dem til hvem Woolspires rettigheder er overgået, forudgående skriftlige samtykke til overdragelsen.

7. Begrænsning af ansvar og ansvarsfraskrivelser

DU ER INDFORSTÅET MED OG ACCEPTERER, AT WOOLSPIRE IKKE ER ANSVARLIG FOR DIREKTE, INDIREKTE ELLER HÆNDELIGE SKADER ERSTATNING AF KONKRET DOKUMENTEREDE TAB, FØLGESKADER ELLER PØNALT BEGRUNDET ERSTATNING, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ERSTATNING FOR, OMKOSTNINGER ELLER TAB VED BRUG AF DENNE HJEMMESIDE ELLER YDELSER, HERUNDER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE YDELSEN ELLER I FORBINDELSE MED VARE ELLER TJENESTEYDELSER, DER ER KØBT, SOLGT, HANDLET ELLER OPNÅET GENNEM YEDELSEN ELLER DISSE BETINGELSER I ØVRIGT. DETTE GÆLDER SELVOM WOOLSPIRE OG DETS KONCERNSELSKABER TIDLIGERE HAR VÆRET OPMÆRKSOMME PÅ ELLER FORMENTLIG KUNNE HAVE FORUDSET RISIKOEN FOR SÅDANNE SKADER ELLER TAB.

Du er indforstået med, anerkender og accepterer, at dit brug af Ydelserne sker på eget ansvar. Ydelserne udbydes og benyttes som beset.

Woolspire garanterer ikke for,

a. at Ydelserne lever op til dine krav,
b. at benyttelse af Ydelserne kan ske uden afbrydelser, til tiden, sikkert eller fejlfrit,
c. at resultater af brug af Ydelserne vil være præcise eller pålidelige,
d. at kvaliteten af produkter, Ydelser, informationer eller andet materiale købt eller solgt af dig gennem en Ydelse vil leve op til dine forventninger,
e. at fejl på Hjemmesiden, Ydelser eller andet software vil blive rettet.

Ethvert materiale, der er downloadet, hentet eller opnået gennem brug af en Ydelse, sker for egen regning og risiko, og du vil være eneansvarlig for skader på dit computersystem eller tab af data, der følger som resultat af download, mv. af omtalte materiale.

Woolspire er ikke ansvarlig og påtager sig intet ansvar for nogen informationer, data, tekst, mønstre, designs, formularer, opskrifter, videoer, billeder, tags eller andet materiale (herefter indhold), der lægges ind, tilgængeliggøres, udbredes, fremsendes, opslås mv. af dig eller andre brugere af Hjemmesiden.
Woolspire påtager sig intet ansvar for og foretager ingen henvendelser på baggrund af manglende nøjagtighed, rigtighed, rettighed eller kvalitet af indhold, der stilles til disposition. Der kan ikke rejses krav over for Woolspire vedrørende skader af materiel eller ikke-materiel karakter opstået som følge af brug af det tilvejebragte indhold, såfremt der ikke foreligger bevisligt forsætlige forseelser eller grove forsømmelser.

8. Erstatning

Du accepterer at holde Woolspire og dets datterselskaber, koncernselskaber, funktionere, agenter, medarbejdere, partnere og licensgivere skadesløse og frie for enhver erstatning, herunder krav om udgifter til advokatsalær fremsat af tredjepart som følge af indholdet af materiale, du har indsendt, delt, lagt ind, opslået eller på anden måde tilgængeliggjort gennem tjenesten, dit brug af tjenesten, din forbindelse til tjenesten, dit brud på aftalevilkårene eller krænkelse af nogen anden brugers rettigheder.

9. Værneting & Lovvalg

Denne aftale er undergivet Dansk ret og dansk lovgivning. Enhver tvistighed skal søges løst i mindelighed mellem parterne ved forhandling og eventuelt mediation.

Kan parterne ikke finde en løsning af egen drift, er Københavns Byret aftalt som værneting for tvistens løsning.

Såfremt en bestemmelse i denne Aftale erklæres ugyldig eller lovstridig, skal sådan bestemmelse anses for udskilt, og dette skal ikke berøre Aftalen i øvrigt.

Oplysninger:

Woolspire ApS

Amagerfælledvej 56
DK-2300 København S
Denmark

Cvr: DK35519084