Allmänna villkor

Innehållsförteckning

  • A.   Användarvillkor
  • B.   Sekretesspolicy
  • C.   Gemensamma riktlinjer och innehållspolicy
  • D.   Woolspires köpvillkor

A. WOOLSPIRES ANVÄNDARVILLKOR

Läs detta noggrant!

Dessa användarvillkor ( " Villkor " ), tillsammans med ( i) Woolspires sekretesspolicy ( " Sekretesspolicy " ), ( ii ) Woolspires Gemensamma riktlinjer och Innehållspolicy och ( iii ) Woolspires villkor för inköp, utgör ett bindande avtal mellan dig och Woolspire ApS, ett danskt aktiebolag , med registrerad adress på Amagerfælledvej 56 130, DK - 2300 København S ( " Woolspire " )( " Avtalet " ).

Woolspire äger och driver webbplatsen som finns på URL : http://www.woolspire.com/ och dess affilierade webbplatser, inklusive eventuella bloggar och diskussionsforum och [ alla e -handelssidor som finns däri ] [ Obs : behov att se faktiska webbplats innan vi går live ] några relaterade webbplatser (gemensam " Webbplats ").

Dessa villkor reglerar din användning av vår hemsida och alla produkter, mjukvaror, tjänster och webbplatser (gemensamma " Tjänster ") som erbjuds av Woolspire.

Genom att besöka webbplatsen och / eller med hjälp av någon av Tjänsterna, samtycker du till att vara bunden av samtliga villkor för detta avtal. Woolspire förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor med eller utan föregående meddelande till dig och att avsluta detta avtal med dig när som helst./Efter eget gottfinnande.

Detta avtal innehåller undantag och andra bestämmelser som begränsar vårt ansvar gentemot dig. Om du inte samtycker till dessa villkor så skall du inte gå in på, bläddra/browsa eller på annat sätt använda denna webbplats. Läs igenom villkoren i detta avtal noggrant. Om du inte accepterar eller följer detta avtal har du inte tillåtelse att bruka webbplatsen.

1 . Beskrivning av tjänster

Woolspire är en internetbaserad plattform för social gemenskap, som tillhandahåller en stor samling av resurser, inklusive olika kommunikationsverktyg, forum, söktjänster, personligt innehåll , mönster, handledningar, videor och annat material, som kan vara gratis eller till försäljning. Observera således att din åtkomst och användning av vissa av de tjänster på webbplatsen kan vara föremål för betalning, se mer här [ hyperlänk ]. Woolspire förbehåller sig också rätten att ändra, stänga av eller avbryta tjänsten med eller utan förvarning när som helst och utan ansvar gentemot dig.

2 . Användning av tjänster

2,1 . Du samtycker till att dina aktiviteter på Webbplatsen och all användning av Tjänsterna ska vara i enlighet med

( a ) dessa användarvillkor

( b ) Webbplatsen sekretesspolicy [ hyperlänk ],

( c ) i Webbplatsen gemensamma riktlinjer och Innehållspolicy [ hyperlänk ],

( d ) Webbplatsens Köpvillkor [ hyperlänk ] , och

( e ) alla tillämpliga lagar, fall av god sed eller riktlinjer.

2.2 Brott mot klausul 2.1 ( a ) - ( e ) kan resultera i omedelbar uppsägning av detta avtal och kan medföra påföljder och andra juridiska konsekvenser för dig.

2.3 Woolspire varken rekommenderar, stödjer, representerar eller garanterar sanningshalten, riktigheten eller tillförlitligheten hos kommunikation och/eller innehåll som publiceras via tjänsten eller stödjer några åsikter som uttrycks via Tjänsten. Du är införstådd med att tillit till material som publiceras via Tjänsten kommer att vara på egen risk.

2.4 För att kunna använda vissa tjänster måste du kanske registrera dig först genom att uppge namn, din e - postadress och / eller annan relevant information, om så är lämpligt. Genom att registrera dig, erkänner du att du har all erforderlig rätt, makt och befogenhet att binda dig till ett gällande avtal (s) och att utföra dina skyldigheter enligt detta. Woolspire förbehåller sig rätten att granska alla ansökningar om registrering , och att acceptera eller avvisa en sökande (er ) efter eget omdöme. Du får inte överföra eller överlåta din anmälan till någon annan part.

2,5 Woolspire kan erbjuda applikationer till tjänsten, såsom smartphone- applikationer. Om du använder en Woolspire applikation, godkänner du att lämna ut  information om dig och din användning av tjänsten, inklusive, men inte begränsat, till din enhet, din internetleverantör, din fysiska plats, och / eller webbsidor som innehåller Woolspire plugins som laddats upp på din webbläsare, kan meddelas oss.

2.6 Du förstår att genom din användning av Tjänsterna samtycker du till att Woolspires samlar in och använder sig av dina registreringsuppgifter och viss annan information om dig, enligt vad som anges i Woolspire sekretesspolicy [ hyperlänk ], och uppdaterar denna information ibland, med eller utan föregående meddelande till dig.

2.7 Minderåriga får inte använda tjänsterna utan övervakning av en ansvarig vuxen.

2.8 Du förbinder dig till att endast använda Webbplatsen och Tjänsterna för personligt , icke - kommersiellt bruk. Woolspire ger dig tillgång till en världsomspännande , icke-exklusiv , icke - underlicensierbar och icke överförbar licens att använda och reproducera alla tjänster som finns på webbplatsen , enbart för personligt, icke - kommersiellt bruk. Användning , reproduktion , modifiering , distribution eller lagring av alla tjänster som finns på webbplatsen för annat bruk än personligt , icke - kommersiellt bruk är förbjudet utan skriftligt medgivande från Woolspire.

3 . Ditt Woolspire konto

3.1 För att komma åt vissa funktioner på Webbplatsen och vissa delar av Service, inklusive att skicka in innehåll, måste du skapa ett Woolspire konto. När du skapar ditt konto måste du lämna korrekt och fullständig information.

3.2 Du är själv ansvarig för att alla konfidentiella lösenord i samband med konto du använder för åtkomst till Webbplatsen och Tjänsterna och för alla aktiviteter som sker under ditt konto. Om du märker någon obehörig användning av ditt lösenord eller om ditt konto , eller av något annat brott mot säkerheten måste du omedelbart meddela Woolspire på [ contact@woolspire.com ] [ OBS : OK ? ].

3.3 Du förstår och accepterar att du är ensamt ansvarig ( inför Woolspire och andra ) för all aktivitet som sker under ditt Woolspire konto.

3.4 Du samtycker till att Woolspire kan avsluta din användning av Tjänsterna eller någon del därav , inklusive ditt Woolspire konto, när som helst och oavsett anledning.

4 . Innehåll och licensvillkor

4.1 Woolspire ansvarar inte för och påtar sig inget ansvar för information, data , text, mönster, mönster, formler, recept , videor, fotografier, taggar eller något annat material ( gemensamt kallade " Content " “ Innehåll ” ) som postas, mailas eller visas av dig eller någon annan användare av Webbplatsen. Woolspire tar inget ansvar och gör inga utfästelser om riktigheten , integriteten eller kvaliteten på innehåll , och kommer inte att vara på något sätt ansvarig för någon förlust eller skada av något slag till följd av användningen av tillhandahållet innehåll.

4.2 Woolspire hävdar ingen äganderätt eller kontroll över något innehåll som skickas, publiceras, e-postas , delas eller visas av dig på eller via webbplatsen. Du förstår att du är ensam ansvarig för allt innehåll som skickas, publiceras eller visas av dig på Webbplatsen , och att du eller en tredjepartslicensgivare, i förekommande fall , behåller alla patent, varumärken och upphovsrätter till innehåll som skickas, publiceras eller visas av dig på webbplatsen.

4.3 Du förstår och accepterar att genom att publicera eller överföra innehåll, ger dig Woolspire en licens att publicera och distribuera ditt innehåll genom Tjänsterna och att införliva ditt innehåll i annat arbete i valfritt format eller medel, nu kända eller senare utvecklade. Du är själv ansvarig för att skydda och upprätthålla  intellektuella rättigheter och andra rättigheter i ditt innehåll, Woolspire har ingen skyldighet att göra det för din räkning.

4.4 Om du postar eller överför innehåll, garanterar du att du är den ursprungliga skaparen ( du har upphovsrätten ) eller en giltig licensgivare därav och du inte gör intrång och / eller bryter mot existerande immateriella rättigheter för en tredje person i skapandet av det arbete som du påstår vara din. Vidare samtycker du till att hålla Woolspire och alla dess anställda skadeslösa från alla kostnader, förluster, skulder, skador eller anspråk från tredje part som kan uppstå från något intrång och / eller brott mot sådana immateriella rättigheter.

4.5 Varje innehåll presenteras för dig som en del av Tjänsterna kan vara skyddade av upphovsrätt och immateriala rättigheter av ägaren. Du får inte ändra , hyra ut, leasa, låna ut, sälja ,distribuera eller skapa härledda verk baserat på något innehåll som du inte äger , såvida du inte uttryckligen beviljats tillstånd till detta av ägaren till det innehåll i ett separat avtal.


5 . Ansvarsbegränsning

WOOLSPIRE ANSVARAR INTE FÖR NÅGON DIREKT, INDIREKT, TILLFÄLLIG, SÄRSKILD, STRAFF OCH FÖLJDSKADOR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED DESSA VILLKOR , WEBBPLATSEN , TJÄNSTERNA , oförmågan att ANVÄNDA TJÄNSTERNA ELLER SOM FÖLJD AV VAROR eller tjänster som köps, omsätts, anges eller erhållits genom TJÄNSTER , ÄVEN OM WOOLSPIRE OCH DESS DOTTERBOLAG HAR TIDIGARE FÅTT INFORMATION , Eller rimligen kunnat förutse , RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

6 . Friskrivning från garantier /förbehåller oss rätten att, Avgränsning av juridiskt ansvar

6.1 Du förstår, bekräftar och accepterar att din användning av Tjänsten är på egen risk. Tjänsterna tillhandahålls " i befintligt skick " och " efter tillgänglighet ".

6.2 Woolspire garanterar inte att

a . Tjänsten kommer att uppfylla dina behov

b . Tjänsten kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri

c. resultaten av användningen av en tjänst kommer att vara korrekt och tillförlitlig

d . kvaliteten på alla produkter, tjänster, information eller annat material som köps eller erhålls av dig via en service kommer att uppfylla dina förväntningar

e . eventuella fel i Webbplatsen, Tjänsten eller någon programvara kommer att korrigeras.

6.3 Allt material laddas ner eller erhålls genom användning av en service nås på eget ansvar och risk , samt

att du ensamt kommer att vara ansvarig för eventuell skada på ditt datorsystem eller förlust av data som resulterar från nedladdningen av sådant material.

7 . Ersättning

Du samtycker till att gottgöra och hålla Woolspire och dotterbolag, affiliates , styrelseledamöter, agenter , anställda, samarbetspartners och licensgivare skadeslösa från anspråk eller krav , inklusive advokatarvoden, från någon tredje part på grund av eller som uppkommer av någotInnehåll som du skickar, visar , postar , överför eller på annat sätt gör tillgängligt via Tjänsten, din användning av någon tjänst , din anslutning till Tjänsten, ditt brott mot Villkoren eller ditt brott mot någon annan användares rättigheter.

8 . Marknadsföring och tävlingar

Du kommer bara att få nyhetsbrev och annat marknadsföringsmaterial från Woolspire ( per e - post , vanlig post eller annat) , om du registrerar dig för sådana nyhetsbrev och annat marknadsföringsmaterial. Du kan registrera dig på första sidan av Woolspire.com, eller när du skapar ditt konto.

Om du inte vill ta emot marknadsföringsmaterial från Woolspire , är du alltid välkommen att skriva till oss om det. Woolspire kommer omedelbart upphöra med att skicka dig något marknadsföringsmaterial vid mottagandet av ett sådant e-postmeddelande.

Woolspire kan emellanåt skapa / ordna tävlingar på Woolspire.com. Du måste vara registrerad användare att delta i dessa tävlingar. Reglerna för tävlingarna kommer att vara separat noterade på vår Webbplats.

9. Användning av cookie - filer genom Woolspire

Denna webbplats använder “ cookies ".

En cookie är en textfil som placeras på din dator. Ett av syftena med cookie- filer är att berätta för vårt system, att du har återvänt till en specifik webbsida, så att du kan få en personligt anpassad upplevelse när du använder hemsidan. Du kan välja att acceptera en cookie eller inte göra det. De flesta webbläsare accepterar cookie- filer automatiskt. Det är möjligt att ändra inställningen i din webbläsare, så att du inte kommer att få cookies. Om du väljer att tillåta Din dator att acceptera cookie- filer kan Du även välja att automatiskt loggas in på webbplatsen. Om du stänger av cookie -funktionen kommer du inte att kunna använda vissa funktioner på webbplatsen. Session - cookies raderas från din hårddisk när samtliga webbläsarfönster stängs. Om du också stänger av din session- cookiesfunktion kommer du inte att kunna genomföra inköp, logga in eller utföra andra viktiga funktioner som behövs för att handla på webbplatsen.

Observera att vissa brandväggar automatiskt slår ut cookie- funktioner. De måste vara korrekt konfigurerade för att Webbplatsen ska fungera som avsett.

10 . Facebook

Woolspire underlättar länkning mellan Facebook, så att du kan logga in på Woolspire genom använda dina inloggningsuppgifter från Facebook.

Observera att du bara kommer att kunna länka ditt användarnamn och lösenord från Facebook till Woolspire efter att du har skapat ett Woolspire konto. Det är upp till dig, om du vill använda samma användarnamn och lösenord för ditt Woolspire -konto, som för ditt Facebook-konto.

Genom att länka ditt Facebook-konto med ditt Woolspire konto, godkänner du att Woolspire kommer att få tillgång till och innehav av, enligt Woolspire sekretesspolicy:

- Din Facebook " basinformation ". Den " Grundläggande information " på Facebook inkluderar men är inte begränsat till användarnamn , information , inklusive din e-postadress, ålder, kön, staden du bor i, profilbild, nätverk och vänner.

- Om du vill se en komplett lista över den information som Facebook delar, besök Facebook och läs deras integritetspolicy, etc.

- Observera att Woolspire inte kommer att dela din Woolspire kontoinformation, inklusive information vi har med Facebook.

- Du är ansvarig för att se till att det Facebook-konto som du länkar till Woolspire är din.

- Woolspire kommer att skicka dig en e-postbekräftelse när vi framgångsrikt har länkat ditt Facebook-konto till ditt Woolspire konto.

- När ditt Facebook- konto har kopplats till ditt Woolspire konto kommer du att kunna använda ditt användarnamn och lösenord från Facebook för att logga in på ditt Woolspire konto.
- Du har alltid möjligheten att koppla bort ditt Woolspire konto från ditt Facebook-konto.

- Du kan alltid be oss att radera information som vi har fått från ditt Facebook-konto eller så kan du ta bort det själv här. ( Infoga länk ).

Genom att länka ditt Woolspire konto med ditt Facebook-konto, godkänner du att vara bunden av dessa villkor.

11 . Vanliga

Detta avtal regleras av lagarna i Danmark utan hänsyn till eventuella konflikter som kan uppkomma och  kräva tillämpning av lagstiftningen i ett annat land. Woolspire följer rekommendationerna från den danska Konkurrens-och konsumentmyndigheten. Förenta Nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor gäller inte för detta avtal.

Alla ärenden som uppstår under eller i samband med detta avtal måste föras i Köpenhamns tingsrätt , och vardera parten åtar sig härmed att oåterkalleligen till domsrätt/rättskipning och plats för en sådan domstol i alla sådana åtgärder eller förfaranden. Om någon bestämmelse i detta avtal bestäms av en behörig domstol som ogiltig, olaglig eller inte kan verkställas, skall de återstående bestämmelserna i detta avtal inte påverkas eller begränsningarna.

Användaren får inte överlåta eller överföra detta avtal utan att få Woolspire föregående skriftligt medgivande, och varje påstådd överlåtelse eller överföring i strid med avsnitt 13 kommer att vara ogiltiga.

B. WOOLSPIRES SEKRETESSPOLICY

Detta avsnitt behandlar hur vi behandlar de personuppgifter som vi får från dig som en del av Tjänsterna. Personliga uppgifter är all information om dig som är personligt identifierbar, som ditt namn , adress , e-post adress , telefonnummer , och som inte är allmänt tillgängliga.

1. Personuppgifter

Woolspire samlar in följande personuppgifter från dig när du registrerar dig på webbplatsen :

• Fullständigt namn

• E - postadresser

Vi samlar in denna information så att när du använder vår service är du inte längre anonym för oss och för att skapa en bättre användarupplevelse för dig.

2. Inköp via hemsidan eller anslutna webbplatser

Om du väljer att göra ett köp på webbplatsen eller dess anslutna webbplatser, kommer Woolspire begära all information nödvändig för att genomföra din betalning och leverans av varan till dig. Utan denna information kan varorna inte levereras till dig.

Observera att när Woolspire överför konfidentiell information (t.ex. kreditkortsnummer ) för att åstadkomma ett köp via hemsida, skyddas den av kryptering och säkerhetsprotokollet SSL ( Secure Socket Layer ) av en tredje part. Woolspire kommer inte spara dina kreditkortsuppgifter eller annan leveransinformation , såvida du inte samtycker med detta beslut.

3. Användning av personlig information

Woolspire får använda personuppgifter för följande ändamål , men inte begränsat till :

• forskning och analys för att upprätthålla , skydda och förbättra våra tjänster

• Utveckling av nya tjänster

• Att uppfylla användares efterfrågan på produkter och tjänster

• Marknadsföring , dock med ditt uttryckliga medgivande

• Anpassande av Innehåll

• Rapporter och statistik

Woolspire tar automatiskt emot och registrerar information om de serverloggar, inklusive Användarens IP-adress , webbsidors förfrågningar och cookies som kan identifiera din webbläsare. Woolspire får behålla kommunikationshistorik ( t.ex. e-post användare har skickat till oss ) för att behandla förfrågningar, svara på förfrågningar och / eller förbättra tjänster.

4. Ingen delning av personlig information

Din personliga information är säker med oss, Woolspire kommer inte dela , sälja eller hyra ut användares personlig information med andra personer eller bolag utom när:

a. vi har din tillåtelse

b. för att uppfylla alla tillämpliga lagar, juridiska processer eller begäran från myndigheter

c. att upptäcka, förhindra, utreda eller åtgärda bedrägeri, säkerhetsproblem eller tekniska problem

d. för att skydda mot skada på rättigheter, egendom och / eller säkerhet för Woolspire, dess användare och allmänheten, som tillåts och krävs enligt lag,

e. att genomföra ett köp via hemsidan, se ovan.

5. Ändringar i denna policy

Woolspire förbehåller sig rätten att uppdatera och / eller ändra denna policy vid behov med eller utan föregående meddelande till dig.

6. Redigera och ta bort din kontoinformation

Du kan när som helst ändra och / eller ta bort ditt Woolspire konto och begära radering av personlig information.

C. GEMENSAMMA RIKTLINJER OCH INNEHÅLLSPOLICY

Genom att använda Woolspires webbplats godkänner du och förbinder dig att följa dessa enkla riktlinjer. Vårt mål är att Woolspire ska vara en trevlig, glad och inspirerande plats för alla besökare.

– Var artig, hänsynsfull och respektfull mot andra – både online och offline. Vi vill att alla ska känna sig som hemma i vår gemenskap, och vi ber därför alla besökare att uppföra sig på ett sätt som främjar detta.

– Ladda bara upp Innehåll som du har rätt till. Respektera andras upphovsrätt och egendom. Stjäl eller låna inte bilder, filmer, texter, kommentarer eller annat Innehåll som andra människor har skapat eller delat och utge det som ditt eget.

– Skriv inte kränkande, hotande, obscena eller rasistiska kommentarer. Woolspire förbehåller sig rätten att radera sådana kommentarer, och detta kan leda till att ditt konto stängs.

– Välkomna nya medlemmar! Vi tycker att det är fantastiskt när nya människor upptäcker stickning och virkning.

– Ge feedback och stöd till andra medlemmar på ett hjälpsamt och konstruktivt sätt.

– Du accepterar att du inte kommer att använda webbplatsen för annat än ditt eget, privata bruk och att du inte kommer att:

– ladda upp, visa, posta, e-posta, skicka eller på annat sätt vidarebefordra mönster eller Innehåll som är olagligt, skadligt, hotfullt, förolämpande, trakasserande, skadeståndsgrundande, förtalande, ärekränkande, vulgärt , obscent , skymfande, gör intrång i annans privatliv, är hatiskt, eller har rasistiskt, etniskt eller på annat vis tvivelaktigt Innehåll ;

– uppträda som en annan person eller institution, inklusive, men inte begränsat till, representant för Woolspire, forum-administratör, guide eller värd, eller falskeligen uppge eller förvränga din anknytning till en person eller institution ;

– ladda upp, visa, posta , e-posta eller på annat sätt vidarebefordra mönster eller Innehåll som du inte har tillstånd att använda eller som kränker andras immateriella rättigheter, rätten till privatliv, eller andra personliga rättigheter ;

– ladda upp, visa, posta , e-posta eller på annat sätt tillhandahålla Innehåll som innehåller virusprogram eller annan datakod, filer eller program vars syfter är att att avbryta, förstöra eller begränsa funktionaliteten av någon programvara eller hårdvara ;

– ladda upp, visa, posta , e-posta eller på annat sätt tillhandahålla Innehåll som som innehåller material som kan vara olämpligt eller skadligt för minderåriga.

Njut av gemenskapen! Skapa, dela och låt dig inspireras – och inspirera andra.


D. WOOLSPIRE KÖPVILLKOR GÄLLANDE KÖP/FÖRSÄLJNING PÅ ELLER GENOM WEBBPLATSEN ELLER DESS AFFILIERADE WEBBPLATSER

1. Priser

De priser som anges på webbplatsen ( och anslutna webbplatser ) inkluderar dansk moms men är exklusive frakt. Information om det totala belopp som skall betalas av dig, inklusive leveranskostnader, ges i beställningen ( " Beställning " ) innan betalning sker.

2. Beställningen ( Köp av varor )

När du har valt den produkt du vill ha, fyll i dina personuppgifter såsom namn, adress, betalningsinformation och kreditkort. När detta är gjort , kommer du att få en bekräftelse via e - post. Observera, att e-postbekräftelsen inte är en orderbekräftelse, Woolspire bekräftar din beställning (när betalningen godkänts och produkten finns registrerad i vårt lager ) genom att skicka ett e-postmeddelande som bekräftar att produkten har sänts ( i " Orderbekräftelse " ).

Om den begärda produkten inte finns i lager, kan Woolspire erbjuda dig information om alternativa produkter.

3. Granska Orderbekräftelsen

Vänligen se över orderbekräftelsen för eventuell felaktigheter jämfört med beställning både i fråga om antal, typ av produkt, pris etc. Alla diskrepans mellan din beställning och Orderbekräftelsen ska rapporteras till Woolspire så snart som rimligen är möjligt.

4. Betalning

För att kunna handla på Webbplatsen, måste du vara över 18, ha juridiskt rätt att sluta bindande avtal och agera i egenskap av privatperson ( inte i kommersiellt intresse). Woolspire accepterar betalningar med Mastercard , Visa, etc. Woolspire kommer inte debitera ditt betal-eller kreditkort innan dess att produkten har skickats. Woolspire kan avvisa din beställning om din betalning via betal-eller kreditkort nekats.

5. Leverans etc.

Leverans sker till den adress som anges i Orderbekräftelsen. Du väljer metoden för leverans från alternativ som erbjuds vid beställning.

Leveransdatum kommer att bero på den valda metoden för leverans och kommer att visas i Orderbekräftelsen. Om mer än en produkt beställs, förbehåller sig Woolspire rätten att skicka varorna i separata försändelser.

6. Äganderätten för produkten

Äganderätten för produkten kommer först att övergå till dig när Woolspire har erhållit full betalning av alla belopp som skall betalas för produkten/ köpet.

7. Rätt till klagomål

Du har en garanti på 2 år mot defekter (enligt gällande lag) räknat från ditt  mottagande av produkten. Detta betyder att du kan välja att få produkten reparerad eller utbytt, få en återbetalning eller prisminskning, beroende på den specifika situationen. Det är en förutsättning för ditt klagomål att felet redan fanns när produkten levererades till dig och att det inte uppstått som ett resultat av felaktig användning av produkten, bristande underhåll eller normalt slitage från din sida.När du tar emot produkten, bör du undersöka om den stämmer överens med beställning och om produkten har skadats under transporten eller om produkten lider av andra defekter.

Om produkten inte är i överensstämmelse med beställningen, har skadats under transporten eller har andra defekter, skall du omedelbart anmäla detta till Woolspire.

Alla meddelanden skall ske skriftligt, genom att klicka på oss knappen [ hyperlänk ] kontakt. Woolspire står för kostnaderna för att returnera produkten och kommer att återbetala eller byta ut den defekta produkten. Om produkten inte lider av en defekt skall du  betala returfrakten för produkten.

När du returnerar produkten kom ihåg att ta med :

• Kvittot för inköp/leverans

• Om möjligt, returnera produkten i originalförpackningen, och

• Behåll ditt bevis på frakt - ifall paketet skulle försvinna under returneringen.

8 . Ångerrätt

Woolspire erbjuder en 30 - dagars gratis ångerrätt (enligt gällande lag). Detta innebär att du kan ångra ditt köp och sända tillbaka till Woolspire inom 30 dagar efter mottagandet av produkten. Vi kommer att ge dig en full återbetalning för det pris du betalat för produkten. Du måste dock betala returfrakten för produkten.

Återköpet kommer att krediteras till ditt konto inom 30 dagar. Om du har betalat med ett vanligt kreditkort kommer beloppet att återbetalas till ditt konto, men om du i förväg har betalat med VISA Electron, SOLO Nordea eller Danske Bank, så kom ihåg att uppge ditt registreringsnummer och kontonummer, så Woolspire kan överföra beloppet till dig.

Vi accepterar returer ENDAST om :

• Produkten inte använts på något sätt;

• Du inkluderat kvittot i returpaketet;

• Produkten är i sin ursprungliga, oskadade förpackning ;

• Alla banderoller är fästa;

• Produkten är i väsentligt oförändrat skick

• Var god och förvara dina bevis på frakt - ifall paketet försvinner under transport

• Gå tillbaka till :( insätt adress)

9. Utländska kunder

Observera att de beräknade fraktkostnaderna inte nödvändigtvis gäller för leverans utanför Danmark. Utländska kunder som betalar med kreditkort måste ibland räkna med ett tillägg utöver det som beräknats. Som internationell kund får du ett mail om dessa förfaranden.